Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce

Studia nad zwierzętami (animal studies) w krajach anglojęzycznych kształtują nową dziedzinę nauki mającą istotny wpływ na teorię i krytykę sztuki oraz literatury. Dziedzina ta rozwija się także w krajach nie...

Zwierzęta, gender i kultura
Polecamy uwadze przygotowaną w 2014 roku książkę dostępną w postaci bezpłatnego ebooka: Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna. Jest to antologia analizująca złożone relacje między ludźmi a zwierzętami z użycie...
Zwierzęta i ich ludzie (antologia tekstów)

Z wielką radością informujemy, że w Wydawnictwie IBL PAN w serii "Nowa Humanistyka" ukazała się książka "Zwierzęta i ich ludzie" pod red. Anny Barcz i Doroty Łagodzkiej, a w niej wybór tekstów i tłumac...

Zoologia sacra. Zwierzęta w mitach i obrzędach religijnych

Kraków, 18 – 19 kwietnia 2015, Instytut Religioznawstwa UJ

Zwierzęta od zawsze stanowiły część ludzkiego środowiska. Będąc zarówno przedmiotem fascynacji, jak i grozy stały się istotnym elementem refleksji i symboliki religijnej. Na zwierzętach koncentrują się zróżnicowane obrzędy – od przebłagalnych po ofiarne. Poświęcone są im również mity, ikonografia i święte teksty. Relacja między fauną a sferą sacrum z pewnością dostarcza podstaw dla wielu interesujących i wartościowych badań, które staną się przedmiotem naszej refleksji.

Proponowany zakres tematyczny wystąpień konferencyjnych:
– zwierzęta w tradycjach religijnych,
– symbolika zwierzęca,
– praktyki magiczne i religijne z udziałem zwierząt,
– zoolatria,
– zwierzę jako przodek totemiczny,
– zwierzęcy towarzysz i duch opiekuńczy,
– zwierzęcy trickster,
– fauna w sztuce sakralnej.

Chętnych do udziału zapraszamy do nadsyłania abstraktów liczących od 1000 do 2000 znaków wraz tytułem wystąpienia. Prosimy także o podanie macierzystej jednostki naukowej Autora.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 01 marca 2015 na adres: konferencja.zwierzeta@gmai
l.com

Termin potwierdzenia przyjęcia wystąpienia na konferencje: 25 marca 2015

Opłata konferencyjna: 30 zł (koszt materiałów konferencyjnych).