Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce

Studia nad zwierzętami (animal studies) w krajach anglojęzycznych kształtują nową dziedzinę nauki mającą istotny wpływ na teorię i krytykę sztuki oraz literatury. Dziedzina ta rozwija się także w krajach nie...

Zwierzęta, gender i kultura
Polecamy uwadze przygotowaną w 2014 roku książkę dostępną w postaci bezpłatnego ebooka: Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna. Jest to antologia analizująca złożone relacje między ludźmi a zwierzętami z użycie...
Zwierzęta i ich ludzie (antologia tekstów)

Z wielką radością informujemy, że w Wydawnictwie IBL PAN w serii "Nowa Humanistyka" ukazała się książka "Zwierzęta i ich ludzie" pod red. Anny Barcz i Doroty Łagodzkiej, a w niej wybór tekstów i tłumac...

Transdyscyplinarne studia doktoranckie "Na styku natury i kultury" (Warszawa, Artes Liberales)

Został ogłoszony II nabór na transdyscyplinarne studia doktoranckie "Na styku natury i kultury". Termin: 13.02. Nowe spojrzenie na relacje-ludzko zwierzęce jest jednym z głównych obszarów tematycznych. Studia dają możliwość uzyskania tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie:literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, archeologii, bibliologii, etnologii, historii, historii sztuki, nauk o sztuce, filozofii, socjologii.
http://www.isd.al.uw.edu.pl/studia.php