Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce

Studia nad zwierzętami (animal studies) w krajach anglojęzycznych kształtują nową dziedzinę nauki mającą istotny wpływ na teorię i krytykę sztuki oraz literatury. Dziedzina ta rozwija się także w krajach nie...

Zwierzęta, gender i kultura
Polecamy uwadze przygotowaną w 2014 roku książkę dostępną w postaci bezpłatnego ebooka: Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna. Jest to antologia analizująca złożone relacje między ludźmi a zwierzętami z użycie...
Zwierzęta i ich ludzie (antologia tekstów)

Z wielką radością informujemy, że w Wydawnictwie IBL PAN w serii "Nowa Humanistyka" ukazała się książka "Zwierzęta i ich ludzie" pod red. Anny Barcz i Doroty Łagodzkiej, a w niej wybór tekstów i tłumac...

Patterns Lectures (maj 2014)

W semestrze letnim (10-11 i 24-25 maja 2014) wszystkim zainteresowanym oferujemy w IBL PAN cykl zajęć  "Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna" (3 ECTS) współfinansowany z grantu PATTERNS Lectures (WUS Austria / ERSTE Stiftung).

Zajęcia poprowadzi dr Anna Barcz i dr Magdalena Dąbrowska; wśród zaproszonych gości prof. Izabela Kowalczyk (WSNHiD Poznań), której wykład odbędzie się 15 maja o godz. 17 w sali 144 Pałacu Staszica na temat sztuki w kontekście posthumanizmu oraz prof. Mary Trachsel (University of Iowa), która będzie mówić o komunikacji międzygatunkowej bez słów.

Szczegółowe informacje wkrótce. Kontakt: Anna Ryjak: podyplomowe@ibl.waw.pl

Informacje o projekcie:
http://www.erstestiftung.org/patterns-lectures/selected-courses/selected-courses-20122013/