Transdyscyplinarne studia doktoranckie "Na styku natury i kultury" (Warszawa, Artes Liberales)

Został ogłoszony II nabór na transdyscyplinarne studia doktoranckie "Na styku natury i kultury". Termin: 13.02. Nowe spojrzenie na relacje-ludzko zwierzęce jest jednym z głównych obszarów tematycznych. Studia dają możliwość uzyskania tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie:literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, archeologii, bibliologii, etnologii, historii, historii sztuki, nauk o sztuce, filozofii, socjologii.
http://www.isd.al.uw.edu.pl/studia.php

Kurs "Zwierzęta, gender i kultura" (2 edycja, maj 2014)

W semestrze letnim (10-11 i 24-25 maja 2014) wszystkim zainteresowanym oferujemy w IBL PAN cykl zajęć  "Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna" (3 ECTS) współfinansowany z grantu PATTERNS Lectures (WUS Austria / ERSTE Stiftung).

Zajęcia poprowadzi dr Anna Barcz i dr Magdalena Dąbrowska; wśród zaproszonych gości prof. Izabela Kowalczyk (WSNHiD Poznań), której wykład odbędzie się 15 maja o godz. 17 w sali 144 Pałacu Staszica na temat sztuki w kontekście posthumanizmu oraz prof. Mary Trachsel (University of Iowa), która będzie mówić o komunikacji międzygatunkowej bez słów.

Szczegółowe informacje wkrótce. Kontakt w sprawie zapisów: Anna Ryjak: podyplomowe@ibl.waw.pl

Informacje o projekcie:
http://www.erstestiftung.org/patterns-lectures/selected-courses/selected-courses-20122013/