Informacje praktyczne

Mapa

Mapka

Mapka

Zamieszczamy mapkę z oznaczonymi salami konferencyjnymi i kilkoma punktami orientacyjnymi.