Komunikat IBL PAN

Komunikat IBL PAN dotyczący konferencji
„Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?”

W odpowiedzi na artykuły, które pojawiły się w mediach o profilu konserwatywno-katolickim, wyjaśniamy, że konferencja „Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?”, organizowana przez Instytut Badań Literackich PAN wraz z Towarzyszącą jej wystawą „Ecce animalia” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, pod patronatem Animals & Society Institute, Institute for Critical Animal Studies i Minding Animals International, nie jest skierowana przeciwko Kościołowi katolickiemu ani osobom wierzącym. Wśród naszych prelegentów są m. in. naukowcy z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Seminarium na temat książki Erica Barataya

27 lutego dr Anna Barcz z Instytutu badań Literackich PAN, wygłosi referat zatytułowany: Wojna z punktu widzenia zwierząt. Wokół książki Erica Barataya 

 

(E. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii) na cyklicznym seminarium z historii historiografii.

Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, godz. 10.00, sala nr 19
 

 

Zapraszamy!

Seminarium na temat książki Erica Barataya

27 lutego dr Anna Barcz z Instytutu badań Literackich PAN, wygłosi referat zatytułowany: Wojna z punktu widzenia zwierząt. Wokół książki Erica Barataya 

 

(E. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii) na cyklicznym seminarium z historii historiografii.

Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, godz. 10.00, sala nr 19
 

 

Zapraszamy!

Seminarium na temat książki Erica Barataya

27 lutego dr Anna Barcz z Instytutu badań Literackich PAN, wygłosi referat zatytułowany: Wojna z punktu widzenia zwierząt. Wokół książki Erica Barataya 

 

(E. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii) na cyklicznym seminarium z historii historiografii.

Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, godz. 10.00, sala nr 19
 

 

Zapraszamy!