Nowe czasopismo „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”

Szanowni Państwo,

Redakcja nowo powstałego interdyscyplinarnego czasopisma naukowego pt. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” serdeczniezaprasza do nadsyłania tekstów naukowych (artykułów, recenzji, sprawozdań) z zakresu szeroko rozumianych studiów nad zwierzętami. Czasopismo skupiające w swoim Kolegium Redakcyjnym i Radzie Naukowej naukowców zajmujących się tematyką Animal Studies pragnie zaprosić do współpracy badaczy z różnych dziedzin, którzy poruszają, nierzadko w sposób interdyscyplinarny, kwestie takie jak, podmiotowość zwierząt, ekokrytyka, posthumanizm, antropocentryzm, reprezentacje zwierząt w literaturze i kulturze czy też prawa zwierząt. Wychodząc z założenia, że spotkanie badaczy reprezentujących różne obszary badań i różne metodologie może przynieść pogłębioną wiedzę na temat relacji człowiek – zwierzę(ta), zapraszamy przedstawicieli zarówno nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych do współpracy i nadsyłania tekstów zarówno do pierwszego numeru czasopisma, jak i do kolejnych numerów.

Autorzy proszeni są o korzystanie z zaleceń edytorskich dostępnych na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/2271

 

Zoologia sacra. Zwierzęta w mitach i obrzędach religijnych

Kraków, 18 – 19 kwietnia 2015, Instytut Religioznawstwa UJ

Zwierzęta od zawsze stanowiły część ludzkiego środowiska. Będąc zarówno przedmiotem fascynacji, jak i grozy stały się istotnym elementem refleksji i symboliki religijnej. Na zwierzętach koncentrują się zróżnicowane obrzędy – od przebłagalnych po ofiarne. Poświęcone są im również mity, ikonografia i święte teksty. Relacja między fauną a sferą sacrum z pewnością dostarcza podstaw dla wielu interesujących i wartościowych badań, które staną się przedmiotem naszej refleksji.

Proponowany zakres tematyczny wystąpień konferencyjnych:
– zwierzęta w tradycjach religijnych,
– symbolika zwierzęca,
– praktyki magiczne i religijne z udziałem zwierząt,
– zoolatria,
– zwierzę jako przodek totemiczny,
– zwierzęcy towarzysz i duch opiekuńczy,
– zwierzęcy trickster,
– fauna w sztuce sakralnej.

Chętnych do udziału zapraszamy do nadsyłania abstraktów liczących od 1000 do 2000 znaków wraz tytułem wystąpienia. Prosimy także o podanie macierzystej jednostki naukowej Autora.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 01 marca 2015 na adres: konferencja.zwierzeta@gmai
l.com

Termin potwierdzenia przyjęcia wystąpienia na konferencje: 25 marca 2015

Opłata konferencyjna: 30 zł (koszt materiałów konferencyjnych).

Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej

Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zapraszają na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową "Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej", która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2015 r. w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza – Rynek Starego Miasta 20.

Refleksja nad zwierzętami i towarzyszące jej konteksty to ważny i popularny kierunek badań współczesnej humanistyki. Ten nurt rozważań coraz częściej zajmuje literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, socjologów i przedstawicieli innych dyscyplin. Perspektywa studiów nad zwierzętami wydaje się szczególnie przydatna w odniesieniu do dzieł literatury dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. W tego rodzaju utworach odnajdziemy mnóstwo wizerunków zwierząt – małych i dużych, „dzikich” i „oswojonych”, prawdziwych i zmyślonych. Często nie są one jedynie niemymi towarzyszami ludzkich bohaterów, stając się pełnoprawnymi, obdarzonymi głosem postaciami. Mówią nie tylko o swym własnym świecie, lecz także o świecie człowieka; nie tylko o rzeczywistości literackiej, lecz także o realnych czasach, miejscach i dyskursach.
Proponujemy Państwu odniesienie humanistycznej refleksji nad zwierzętami do literatury dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. Zapraszamy do przesyłania abstraktów wystąpień konferencyjnych. Zagadnienia, które szczególnie nas interesują, to:

• literackie reprezentacje zwierząt;
• relacje człowiek-zwierzę i dziecko-zwierzę;
• zwierzę jako dziecko, dziecko jako zwierzę;
• menażerie, zwierzyńce, ogrody zoologiczne;
• zoologie i bestiariusze;
• istoty hybrydalne i zmiennokształtne;
• prawa zwierząt.

Powyższe obszary tematyczne to jedynie propozycje, które nie wyczerpują interesującej nas problematyki.

Na zgłoszenia tematów wraz z abstraktami (do 300 słów) czekamy do 14 lutego 2015 r. Prosimy o przesyłanie ich drogą elektroniczną na adres mailowy k.basni.uw@gmail.com. Wyboru propozycji dokonamy metodą „blind review” – prosimy zatem o podanie wszelkich danych (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł) w treści maila; załącznik (plik w formacie .doc lub .pdf zatytułowany konferencjacm_abstrakt) powinien zawierać wyłącznie tytuł wystąpienia oraz treść abstraktu.

O zaakceptowaniu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym mailem do 28 lutego 2015 r.

Konferencja jest bezpłatna. Nie zapewniamy i nie pokrywamy kosztów zakwaterowania i obiadów.

Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie książki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Organizatorzy:
Anna Maria Mik, Szymon Partyka, mgr Patrycja Pokora, mgr Maciej Skowera
Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW