O projekcie

Strona internetowa Animal Studies PL jest częścią projektu Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce, realizowanego w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ze środków Narodowego Centrum Nauki. Niniejszy projekt jest w całości poświęcony zwierzętom w kulturze, a jego ważnym etapem ma być międzynarodowa konferencja naukowa oraz towarzysząca jej wystawa sztuki, a także publikacja będąca połączeniem książki pokonferencyjnej z katalogiem wystawy.

Autorki projektu: Anna Barcz i Dorota Łagodzka
Opiekun naukowy: prof. Grażyna Borkowska

AKTUALNOŚCI ANIMAL STUDIES PL

Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej

22.01.2015

Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zapraszają na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową "Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej", która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2015 r. w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza – Rynek Starego Miasta 20.

Refleksja nad zwierzętami i towarzyszące jej konteksty to ważny i popularny kierunek badań współczesnej humanistyki. Ten nurt rozważań coraz częściej zajmuje literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, socjologów i przedstawicieli innych dyscyplin. Perspektywa studiów nad zwierzętami wydaje się szczególnie przydatna w odniesieniu do dzieł literatury dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. W tego rodzaju utworach odnajdziemy mnóstwo wizerunków zwierząt – małych i dużych, „dzikich” i „oswojonych”, prawdziwych i zmyślonych. Często nie są one jedynie niemymi towarzyszami ludzkich bohaterów, stając się pełnoprawnymi, obdarzonymi głosem postaciami. Mówią nie tylko o swym własnym świecie, lecz także o świecie człowieka; nie tylko o rzeczywistości literackiej, lecz także o realnych czasach, miejscach i dyskursach.
Proponujemy Państwu odniesienie humanistycznej refleksji nad zwierzętami do literatury dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. Zapraszamy do przesyłania abstraktów wystąpień konferencyjnych. Zagadnienia, które szczególnie nas interesują, to:

• literackie reprezentacje zwierząt;
• relacje człowiek-zwierzę i dziecko-zwierzę;
• zwierzę jako dziecko, dziecko jako zwierzę;
• menażerie, zwierzyńce, ogrody zoologiczne;
• zoologie i bestiariusze;
• istoty hybrydalne i zmiennokształtne;
• prawa zwierząt.

Powyższe obszary tematyczne to jedynie propozycje, które nie wyczerpują interesującej nas problematyki.

Na zgłoszenia tematów wraz z abstraktami (do 300 słów) czekamy do 14 lutego 2015 r. Prosimy o przesyłanie ich drogą elektroniczną na adres mailowy k.basni.uw@gmail.com. Wyboru propozycji dokonamy metodą „blind review” – prosimy zatem o podanie wszelkich danych (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł) w treści maila; załącznik (plik w formacie .doc lub .pdf zatytułowany konferencjacm_abstrakt) powinien zawierać wyłącznie tytuł wystąpienia oraz treść abstraktu.

O zaakceptowaniu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym mailem do 28 lutego 2015 r.

Konferencja jest bezpłatna. Nie zapewniamy i nie pokrywamy kosztów zakwaterowania i obiadów.

Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie książki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Organizatorzy:
Anna Maria Mik, Szymon Partyka, mgr Patrycja Pokora, mgr Maciej Skowera
Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW

Transdyscyplinarne studia doktoranckie "Na styku natury i kultury" (Warszawa, Artes Liberales)

11.01.2015

Został ogłoszony II nabór na transdyscyplinarne studia doktoranckie "Na styku natury i kultury". Termin: 13.02. Nowe spojrzenie na relacje-ludzko zwierzęce jest jednym z głównych obszarów tematycznych. Studia dają możliwość uzyskania tytułu doktora nauk humanistycznych w zakresie:literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, archeologii, bibliologii, etnologii, historii, historii sztuki, nauk o sztuce, filozofii, socjologii.
http://www.isd.al.uw.edu.pl/studia.php

Between a Human and a Beast

11.01.2015

Polecamy specjalny numer czasopisma "Miscellanea Anthropologica et Sociologica", pełen dostęp online: http://maes-online.com/abstracted.php?level=4&id_issue=874253

Zoologia sacra. Zwierzęta w mitach i obrzędach religijnych

11.01.2015

Kraków, 18 – 19 kwietnia 2015, Instytut Religioznawstwa UJ

Zwierzęta od zawsze stanowiły część ludzkiego środowiska. Będąc zarówno przedmiotem fascynacji, jak i grozy stały się istotnym elementem refleksji i symboliki religijnej. Na zwierzętach koncentrują się zróżnicowane obrzędy – od przebłagalnych po ofiarne. Poświęcone są im również mity, ikonografia i święte teksty. Relacja między fauną a sferą sacrum z pewnością dostarcza podstaw dla wielu interesujących i wartościowych badań, które staną się przedmiotem naszej refleksji.

Proponowany zakres tematyczny wystąpień konferencyjnych:
– zwierzęta w tradycjach religijnych,
– symbolika zwierzęca,
– praktyki magiczne i religijne z udziałem zwierząt,
– zoolatria,
– zwierzę jako przodek totemiczny,
– zwierzęcy towarzysz i duch opiekuńczy,
– zwierzęcy trickster,
– fauna w sztuce sakralnej.

Chętnych do udziału zapraszamy do nadsyłania abstraktów liczących od 1000 do 2000 znaków wraz tytułem wystąpienia. Prosimy także o podanie macierzystej jednostki naukowej Autora.

Zgłoszenia prosimy przysyłać do 01 marca 2015 na adres: konferencja.zwierzeta@gmai
l.com

Termin potwierdzenia przyjęcia wystąpienia na konferencje: 25 marca 2015

Opłata konferencyjna: 30 zł (koszt materiałów konferencyjnych).

Wilki i ludzie

19.07.2014

Nakładem wydawnictwa grupakulturalna.pl właśnie ukazała się książka Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii (red. D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, współpraca: K. Jaglarz).
Na 362 stronach znajduje się 17 rozdziałów autorstwa polskich (i nie tylko!) humanistów oraz biologów.

Opis książki (z okładki):
Wszak zanim zaprzyjaźniliśmy się z psem, to najpierw mieliśmy do czynienia z wilkiem, który powoli zmieniał się w psa. Więc czy wybierając psie towarzystwo, weszliśmy także we wspólnotę z jego nie- oswojonym przodkiem? Jeśli tak było, to jako ludzie jesteśmy z nim stowarzyszeni; przejęliśmy wilczą cząstkę, która pozostała w psim charakterze, nosimy jakieś wilcze cechy, które od psich trudno odróżnić.
Ale może jest inaczej, może to, co prawdziwie wilcze nigdy nie dało się oswoić i pozostało w lesie, w stanie dzikim, na wolności? Wilk nie byłby po prostu psem sprzed osiemnastu tysięcy lat, lecz posiadaczem cech gatunkowych, które wymknęły się udomowieniu. Inny, obcy, nieznany, nieprzewidywalny, czasem groźny, a nawet niebezpieczny.
I pomyśleć, że ten tajemniczy byt sprzed kilkunastu tysięcy lat jednak jakoś przetrwał, choć zdawało się, że jest wytępiony do nogi. On jednak powraca na opuszczone tereny: ktoś nocą słyszał wycie, ktoś widział jamę albo trop sznurującej watahy. Ale musiał mieć szczęście, bo egzemplarzy Canis lupus na terenie Polski pojawia się ostatnio zaledwie kilkaset. Dziwne uczucie, przejmująca myśl, że ten byt rodem z bajki albo z dalekiej przeszłości odcisnął ślady pazurów niedaleko naszych siedzib. Czy to możliwe? Chciałoby się w to wierzyć, chciałoby się pozwolić mu być, a nawet pomóc, żeby był – nie jest przecież zły, jest dziki.
I o nim właśnie jest ta książka.
(Aleksander Nawarecki)

Zwierzęcość - nowy numer czasopisma "Jednak Książki"

17.07.2014

Ukazał się numer gdańskiego pisma humanistycznego "Jednak Książki" zatytułowany "Zwierzęcość". Jest to naukowe pismo internetowe, wydawane przez Instytut Filologii Polskiej UG. Oto link:
http://cwf.ug.edu.pl/ojs/index.php/JednakKsiazki

Patterns Lectures (maj 2014)

17.04.2014

W semestrze letnim (10-11 i 24-25 maja 2014) wszystkim zainteresowanym oferujemy w IBL PAN cykl zajęć  "Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna" (3 ECTS) współfinansowany z grantu PATTERNS Lectures (WUS Austria / ERSTE Stiftung).

Zajęcia poprowadzi dr Anna Barcz i dr Magdalena Dąbrowska; wśród zaproszonych gości prof. Izabela Kowalczyk (WSNHiD Poznań), której wykład odbędzie się 15 maja o godz. 17 w sali 144 Pałacu Staszica na temat sztuki w kontekście posthumanizmu oraz prof. Mary Trachsel (University of Iowa), która będzie mówić o komunikacji międzygatunkowej bez słów.

Szczegółowe informacje wkrótce. Kontakt: Anna Ryjak: podyplomowe@ibl.waw.pl

Informacje o projekcie:
http://www.erstestiftung.org/patterns-lectures/selected-courses/selected-courses-20122013/