Zwierzęta i ich ludzie (antologia tekstów)

Z wielką radością informujemy, że w Wydawnictwie IBL PAN w serii "Nowa Humanistyka" ukazała się książka "Zwierzęta i ich ludzie" pod red. Anny Barcz i Doroty Łagodzkiej, a w niej wybór tekstów i tłumaczeń z zeszłorocznej konferencji o tym samym tytule. Więcej informacji na stronie Wydawnictwa: http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/nowosci/zwierzeta-i-ich-ludzie?vid=2 

 

Podajemy Spis treści:

  A. Barcz, D. Łagodzka - Wstęp

 Część I Bliskość-oddalenie

 D. Lestel Myśl futrzasta. Zwierzęcość w perspektywie drugoosobowej

 M. Żółkoś Mikro-formy i makro-lęki. Owady jako wyzwanie dla animal studies

A. Barcz Portrety ludzi i zwierząt a zagadnienie podobieństwa po Darwinie

 Cześć II Widoczność zwierząt w sztuce współczesnej

 S. Baker Sztuka współczesna i prawa zwierząt

 J. Ullrich Strefy kontaktu. Spotkanie psa i człowieka (Metamorfozy pies – człowiek w sztuce współczesnej)

 I. Kowalczyk Pułapki posthumanizmu – w kontekście użycia zwierząt przez sztukę

 D. Łagodzka Wystawianie sztuki zwierzęcej

  Część III Inne filologie: słowo i dźwięk

 A.  Nawarecki Zoofilologia pod auspicjami augurów

 A. Łagodzka Animalizacja języka

 M. Ullrich Pomiędzy filologią a biologią. Zwierzęca muzyka w epistemologicznej i metodologicznej perspektywie

 Część IV Poza wschodem a zachodem: literatura a kwestia zwierzęca

 R. McKay Czytając mięso. Literacka polityka gatunkowa w powieści Michela Fabera Pod skórą

 J. Tymieniecka-Suchanek Trzeba (za)bić to zwierzę… Homo crudelis w rosyjskiej publicystyce początku XX wieku

A. Jarzyna Herezje: odzyskiwanie wrażliwości (Tadeusz Nowak, Jerzy Nowosielski)