Zwierzęcy punkt widzenia

W ramach cyklu "Myśl francuska XXI w." Ośrodka Kultury Francuskiej UW gościem będzie Eric Baratay, historyk, którego prace zmieniają nasze postrzeganie zwierząt i ich rolę w historii pisanej dotychczas tylko z perspektywy człowieka. Jego książka „Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii” ukazała się w listopadzie 2014 r. w wydawnictwie „W podwórku”, wzbudzając zainteresowanie historyków, badaczy kultury i szerokie kręgi osób zainteresowanych tą antropologiczną refleksją. Baratay przyjeżdża do Polski z okazji Warszawskich Targów Książki.

Eric Baratay, francuski historyk i eseista, profesor historii najnowszej na uniwersytecie w Lyonie, specjalizuje się w badaniach nad historią zwierząt i ich relacji z ludźmi. Uznawany za autorytet w dziedzinie animal studies, której poświęcił liczne prace, m.in. "La corrida" (1995), "L'Eglise et l'animal" (1996), "Et l'homme créa l'animal. Histoire d'une condition" (2003), "Bêtes de somme. Des animaux au service des hommes" (2011), "Bêtes des tranchées. Des vécus oubliés" (2013).

W Warszawie zapraszamy Państwa na dwa spotkania z Ericem Baratayem:

Biografie zwierząt
15 maja, godz. 17.00
Instytut Kultury Polskiej UW, Kampus Główny

Spotkanie poprowadzą:

  • dr hab. Paweł Rodak, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej UW
  • dr Anna Barcz, Instytut Badań Literackich PAN
Zwierzęcy punkt widzenia. dyskusja wokół książki
16 MAJA, GODZ. 17.30
warszawskie targi książki. pawilon francuski

Spotkanie poprowadzą:

  • prof. Paul Gradvohl, historyk, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW
  • dr Anna Barcz, Instytut Badań Literackich PAN, specjalizuje się w animal studies