Informacja

Od 2016 roku strona nie jest już aktualizowana w związku z zakończeniem projektu.
Zainteresowane osoby wszelkie aktualne informacje znajdą na profilu FB: Animal Studies PL.