Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce

Studia nad zwierzętami (animal studies) w krajach anglojęzycznych kształtują nową dziedzinę nauki mającą istotny wpływ na teorię i krytykę sztuki oraz literatury. Dziedzina ta rozwija się także w krajach nie...

Zwierzęta, gender i kultura
Polecamy uwadze przygotowaną w 2014 roku książkę dostępną w postaci bezpłatnego ebooka: Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna. Jest to antologia analizująca złożone relacje między ludźmi a zwierzętami z użycie...
Zwierzęta i ich ludzie (antologia tekstów)

Z wielką radością informujemy, że w Wydawnictwie IBL PAN w serii "Nowa Humanistyka" ukazała się książka "Zwierzęta i ich ludzie" pod red. Anny Barcz i Doroty Łagodzkiej, a w niej wybór tekstów i tłumac...

Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej

Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza zapraszają na ogólnopolską studencko-doktorancką konferencję naukową "Czytanie menażerii. Zwierzęta w literaturze dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej", która odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2015 r. w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza – Rynek Starego Miasta 20.

Refleksja nad zwierzętami i towarzyszące jej konteksty to ważny i popularny kierunek badań współczesnej humanistyki. Ten nurt rozważań coraz częściej zajmuje literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, socjologów i przedstawicieli innych dyscyplin. Perspektywa studiów nad zwierzętami wydaje się szczególnie przydatna w odniesieniu do dzieł literatury dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. W tego rodzaju utworach odnajdziemy mnóstwo wizerunków zwierząt – małych i dużych, „dzikich” i „oswojonych”, prawdziwych i zmyślonych. Często nie są one jedynie niemymi towarzyszami ludzkich bohaterów, stając się pełnoprawnymi, obdarzonymi głosem postaciami. Mówią nie tylko o swym własnym świecie, lecz także o świecie człowieka; nie tylko o rzeczywistości literackiej, lecz także o realnych czasach, miejscach i dyskursach.
Proponujemy Państwu odniesienie humanistycznej refleksji nad zwierzętami do literatury dziecięcej, młodzieżowej i fantastycznej. Zapraszamy do przesyłania abstraktów wystąpień konferencyjnych. Zagadnienia, które szczególnie nas interesują, to:

• literackie reprezentacje zwierząt;
• relacje człowiek-zwierzę i dziecko-zwierzę;
• zwierzę jako dziecko, dziecko jako zwierzę;
• menażerie, zwierzyńce, ogrody zoologiczne;
• zoologie i bestiariusze;
• istoty hybrydalne i zmiennokształtne;
• prawa zwierząt.

Powyższe obszary tematyczne to jedynie propozycje, które nie wyczerpują interesującej nas problematyki.

Na zgłoszenia tematów wraz z abstraktami (do 300 słów) czekamy do 14 lutego 2015 r. Prosimy o przesyłanie ich drogą elektroniczną na adres mailowy k.basni.uw@gmail.com. Wyboru propozycji dokonamy metodą „blind review” – prosimy zatem o podanie wszelkich danych (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł) w treści maila; załącznik (plik w formacie .doc lub .pdf zatytułowany konferencjacm_abstrakt) powinien zawierać wyłącznie tytuł wystąpienia oraz treść abstraktu.

O zaakceptowaniu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym mailem do 28 lutego 2015 r.

Konferencja jest bezpłatna. Nie zapewniamy i nie pokrywamy kosztów zakwaterowania i obiadów.

Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie książki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Organizatorzy:
Anna Maria Mik, Szymon Partyka, mgr Patrycja Pokora, mgr Maciej Skowera
Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW