Pozaludzkie/arcyludzkie - specjalny numer "Tekstów Drugich"

W najnowszym numerze "Tekstów Drugich" 1-2/2013 znalazło się kilka artykułów związanych ze studiami nad zwierzętami. M.in. przetłumaczony przez K. Krasuskę fragment z książki Cary'ego Wolfe'a "What is posthumanism?" o animal studies jako dyscyplinie naukowej; artykuł polemiczny z koncepcją D. Haraway gatunków stowarzyszonych - Joanny Żylińskiej (przeł. A. Barcz); jak i prace polskich teoretyków: Ewy Domańskiej, która studia nad zwierzętami widzi w szerszej perspektywie zachodzących zmian w humanistyce, stąd też tytuł  - "Humanistyka ekologiczna"; artykuł Aleksandry Ubertowskiej  "Natura u kresu (ekocyd). Podmiotowość po katastrofie", gdzie badaczka dostrzega związki pomiędzy studiami nad Holocaustem, ekokrytyką i humanistyką nieantropocentryczną, pokazuje sprawczość zwierząt w narracji literackiej, przypisując zwierzętom siłę transgresji; w tekście o posthumanizmie i zwierzęcych narracjach Anna Barcz dostrzega związek pomiędzy refleksją Wolfe'a a zmianami zachodzącymi w tekście literackim, w którym zwierzętom dosłownie udzielono głosu, głównie na przykładzie Kafki i Bułchakowa. Zaś inne teksty z tego tomu wpisują się w najnowsze i najbardziej aktualne dyskusje w humanistyce.