Książka "Pies też człowiek?"

Niedawno ukazała się książka "Pies też człowiek? Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce"

"Książka doskonale napisana: kompetentna, poszerzająca horyzonty, uświadamiająca, historycznie istotna, a do tego – miejscami – bardzo wzruszająca. Jest napisana ze znawstwem problemów i, co równie ważne, z wielką miłością do zwierząt - nie tą sentymentalną, której wyrazem jest wiązanie różowych wstążeczek przy kolczatce czy hodowla zwierząt traktowanych jako bio-dzieła sztuki, lecz miłością rzeczywistą, dzięki której wiemy, że ani zwierzę nie jest człowiekiem, ani człowiek nie jest zwierzęciem". prof. Magdalena Środa

"Motywem przewodnim wszystkich tekstów jest ewolucja roli społecznej psa we współczesnej Polsce, od roli czysto użytkowej, poprzez bycie wskaźnikiem statusu społecznego właściciela, do roli członka rodziny. [...] We wszystkich tekstach znajdziemy bogate odniesienia do literatury poświęconej omawianemu zagadnieniu. Jest to w zdecydowanej większości literatura anglojęzyczna z uwagi na to, że w polskiej nauce socjologiczne i antropologiczne ujęcie relacji pies - człowiek jest do dnia dzisiejszego obecne w bardzo nikłym stopniu [...]. Prekursorski charakter przygotowanej książki jest jednym z jej najważniejszych walorów, znaczenia którego nie da się przecenić". prof. Iwona Jakubowska-Branicka

Spis treści

1. M. P. Pręgowski, J. Włodarczyk – Trzecia Rzeczpospolita czworonożna: badając psy i ludzi we współczesnej Polsce.
2. M. P. Pręgowski – Dominacja czy kooperacja, właściciel czy przewodnik? Definiowanie relacji pies-człowiek we współczesnym szkoleniu.
3. A. Orłowska – W drodze do wzajemnego zrozumienia, szacunku i zaufania. Zarys historii amatorskiego szkolenia psów w Polsce.
4. J. Włodarczyk – Strefy kontaktu, strefy władzy. Feministyczna analiza relacji kobiet i psów w sportach kynologicznych w Polsce.
5. M. Dąbrowska – Głęboka gra? O wystawach psów rasowych w Polsce.
6. J. Włodarczyk – Kto śni o owcach? Pasterstwo z psami a pastoralizm.
7. A. Wojtków – Strach ma cztery łapy. O kynofobii.
8. A. Wojtków – Dogoterapia we współczesnej Polsce.
9. M. P. Pręgowski – „Najwierniejszy, najukochańszy”. Ostatnie pożegnania opiekunów z psami.

Magazyn W PUNKT i Wydawnictwo Naukowe KATEDRA zapraszają na spotkanie z redaktorami książki

PIES TEŻ CZŁOWIEK?
Relacje psów i ludzi we współczesnej Polsce
http://wnkatedra.pl/pl/pies-tez-czlowiek.html

Michałem Pręgowskim i Justyną Włodarczyk

Poprowadzi Anna Maziuk