Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce

Studia nad zwierzętami (animal studies) w krajach anglojęzycznych kształtują nową dziedzinę nauki mającą istotny wpływ na teorię i krytykę sztuki oraz literatury. Dziedzina ta rozwija się także w krajach nie...

Zwierzęta, gender i kultura
Polecamy uwadze przygotowaną w 2014 roku książkę dostępną w postaci bezpłatnego ebooka: Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna. Jest to antologia analizująca złożone relacje między ludźmi a zwierzętami z użycie...
Zwierzęta i ich ludzie (antologia tekstów)

Z wielką radością informujemy, że w Wydawnictwie IBL PAN w serii "Nowa Humanistyka" ukazała się książka "Zwierzęta i ich ludzie" pod red. Anny Barcz i Doroty Łagodzkiej, a w niej wybór tekstów i tłumac...

AKTUALNOŚCI ANIMAL STUDIES PL

Informacja

21.04.2016

Od 2016 roku strona nie jest już aktualizowana w związku z zakończeniem projektu.
Zainteresowane osoby wszelkie aktualne informacje znajdą na profilu FB: Animal Studies PL.

Zwierzęta i ich ludzie (antologia tekstów)

Zwierzęta i ich ludzie (antologia tekstów)

12.08.2015

Z wielką radością informujemy, że w Wydawnictwie IBL PAN w serii "Nowa Humanistyka" ukazała się książka "Zwierzęta i ich ludzie" pod red. Anny Barcz i Doroty Łagodzkiej, a w niej wybór tekstów i tłumaczeń z zeszłorocznej konferencji o tym samym tytule. Więcej informacji na stronie Wydawnictwa: http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/nowosci/zwierzeta-i-ich-ludzie?vid=2 

 

Podajemy Spis treści:

  A. Barcz, D. Łagodzka - Wstęp

 Część I Bliskość-oddalenie

 D. Lestel Myśl futrzasta. Zwierzęcość w perspektywie drugoosobowej

 M. Żółkoś Mikro-formy i makro-lęki. Owady jako wyzwanie dla animal studies

A. Barcz Portrety ludzi i zwierząt a zagadnienie podobieństwa po Darwinie

 Cześć II Widoczność zwierząt w sztuce współczesnej

 S. Baker Sztuka współczesna i prawa zwierząt

 J. Ullrich Strefy kontaktu. Spotkanie psa i człowieka (Metamorfozy pies – człowiek w sztuce współczesnej)

 I. Kowalczyk Pułapki posthumanizmu – w kontekście użycia zwierząt przez sztukę

 D. Łagodzka Wystawianie sztuki zwierzęcej

  Część III Inne filologie: słowo i dźwięk

 A.  Nawarecki Zoofilologia pod auspicjami augurów

 A. Łagodzka Animalizacja języka

 M. Ullrich Pomiędzy filologią a biologią. Zwierzęca muzyka w epistemologicznej i metodologicznej perspektywie

 Część IV Poza wschodem a zachodem: literatura a kwestia zwierzęca

 R. McKay Czytając mięso. Literacka polityka gatunkowa w powieści Michela Fabera Pod skórą

 J. Tymieniecka-Suchanek Trzeba (za)bić to zwierzę… Homo crudelis w rosyjskiej publicystyce początku XX wieku

A. Jarzyna Herezje: odzyskiwanie wrażliwości (Tadeusz Nowak, Jerzy Nowosielski)

 

 

Zwierzęcy punkt widzenia

Zwierzęcy punkt widzenia

10.05.2015

W ramach cyklu "Myśl francuska XXI w." Ośrodka Kultury Francuskiej UW gościem będzie Eric Baratay, historyk, którego prace zmieniają nasze postrzeganie zwierząt i ich rolę w historii pisanej dotychczas tylko z perspektywy człowieka. Jego książka „Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii” ukazała się w listopadzie 2014 r. w wydawnictwie „W podwórku”, wzbudzając zainteresowanie historyków, badaczy kultury i szerokie kręgi osób zainteresowanych tą antropologiczną refleksją. Baratay przyjeżdża do Polski z okazji Warszawskich Targów Książki.

Eric Baratay, francuski historyk i eseista, profesor historii najnowszej na uniwersytecie w Lyonie, specjalizuje się w badaniach nad historią zwierząt i ich relacji z ludźmi. Uznawany za autorytet w dziedzinie animal studies, której poświęcił liczne prace, m.in. "La corrida" (1995), "L'Eglise et l'animal" (1996), "Et l'homme créa l'animal. Histoire d'une condition" (2003), "Bêtes de somme. Des animaux au service des hommes" (2011), "Bêtes des tranchées. Des vécus oubliés" (2013).

W Warszawie zapraszamy Państwa na dwa spotkania z Ericem Baratayem:

Biografie zwierząt
15 maja, godz. 17.00
Instytut Kultury Polskiej UW, Kampus Główny

Spotkanie poprowadzą:

  • dr hab. Paweł Rodak, dyrektor Instytutu Kultury Polskiej UW
  • dr Anna Barcz, Instytut Badań Literackich PAN
Zwierzęcy punkt widzenia. dyskusja wokół książki
16 MAJA, GODZ. 17.30
warszawskie targi książki. pawilon francuski

Spotkanie poprowadzą:

  • prof. Paul Gradvohl, historyk, dyrektor Ośrodka Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich UW
  • dr Anna Barcz, Instytut Badań Literackich PAN, specjalizuje się w animal studies

Nowe czasopismo „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”

06.04.2015

Szanowni Państwo,

Redakcja nowo powstałego interdyscyplinarnego czasopisma naukowego pt. „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies” serdeczniezaprasza do nadsyłania tekstów naukowych (artykułów, recenzji, sprawozdań) z zakresu szeroko rozumianych studiów nad zwierzętami. Czasopismo skupiające w swoim Kolegium Redakcyjnym i Radzie Naukowej naukowców zajmujących się tematyką Animal Studies pragnie zaprosić do współpracy badaczy z różnych dziedzin, którzy poruszają, nierzadko w sposób interdyscyplinarny, kwestie takie jak, podmiotowość zwierząt, ekokrytyka, posthumanizm, antropocentryzm, reprezentacje zwierząt w literaturze i kulturze czy też prawa zwierząt. Wychodząc z założenia, że spotkanie badaczy reprezentujących różne obszary badań i różne metodologie może przynieść pogłębioną wiedzę na temat relacji człowiek – zwierzę(ta), zapraszamy przedstawicieli zarówno nauk humanistycznych, jak i przyrodniczych do współpracy i nadsyłania tekstów zarówno do pierwszego numeru czasopisma, jak i do kolejnych numerów.

Autorzy proszeni są o korzystanie z zaleceń edytorskich dostępnych na stronie Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego: http://wydawnictwo.us.edu.pl/node/2271

 

Seminarium na temat książki Erica Barataya

24.02.2015
27 lutego dr Anna Barcz z Instytutu badań Literackich PAN, wygłosi referat zatytułowany: Wojna z punktu widzenia zwierząt. Wokół książki Erica Barataya 

 

(E. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii) na cyklicznym seminarium z historii historiografii.

Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, godz. 10.00, sala nr 19
 

 

Zapraszamy!

7.03.2015 CK Zamek w Poznaniu

19.02.2015

Zapraszamy na wykład dr Anny Barcz „Wprowadzenie do animal studies”, który zainauguruje program kuratorski Anny Królicy  Z PERSPEKTYWY ŻABY w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu 7 marca 2015 o godz. 18:00: http://www.zamek.poznan.pl/news,pl,26,5596.html

Zapraszamy!

Zwierzęta, gender i kultura

Zwierzęta, gender i kultura

07.02.2015
Polecamy uwadze przygotowaną w 2014 roku książkę dostępną w postaci bezpłatnego ebooka: Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna. Jest to antologia analizująca złożone relacje między ludźmi a zwierzętami z użyciem zarówno dyskursywnych przykładów, jak i tych zaczerpniętych z kultury wizualnej i popularnej. Pierwszą jej część stanowią ukazujące się po raz pierwszy w języku polskim tłumaczenia (m.in. Kari Weil, Zwrot ku zwierzętom, Carol Adams Post-mięsożerność) druga zaś to próby krytyczne rodzimych badaczy, którzy przy użyciu różnorakich narzędzi krytycznych, jak ekokrytyka, teoria gender, queer, postkolonializm, feminizm, ekofeminizm i posthumanizm, tworzą różnorodne perspektywy interpretujące wieloaspektowe relacje między obdarzonymi płcią (gender) ludźmi a zwierzętami oraz kulturą i naturą. Spojrzenie na reprezentacje zwierząt w polskiej kulturze przez pryzmat tych teorii pozwala na uzyskanie interesującego materiału badawczego i zaprezentowanie nowych interpretacji zjawisk kulturowych. Perspektywa ta umożliwia ponadto wyjście poza antropocentryczną optykę wielu dotychczasowych studiów kulturowych.
 

Książka do bezpłatnego pobrania znajduje się pod tym linkiem: http://e-naukowiec.eu/zwierzeta-gender-i-kultura-perspektywa-ekologiczna-etyczna-i-krytyczna/